Tiimi-coaching

Tiimi-coachingin tavoitteena on lisätä tiimin jäsenten itsetuntemusta, ymmärrystä omista ja tiimin jäsenten vahvuuksista sekä lujittaa psykologista turvallisuutta tiimissä. Tiimissä, jossa osataan huomioida ja hyödyntää erilaisia persoonia, saadaan enemmän aikaan, voidaan paremmin ja ollaan luovempia. Hyvä vuorovaikutus ja vahva luottamus toisiin mahdollistavat myös haastavista asioista puhumisen.

Valmennus alkaa WorkPlace Big Five Profile™ -persoonallisuustestillä, joka lisää ymmärrystä omasta persoonallisuudesta. Käyn tulokset läpi ensin jokaisen kanssa henkilökohtaisesti ja sen jälkeen tutustumme yleisellä tasolla koko tiimin tuloksiin.

Tiimi-coachauksessa yleensä päästään keskusteluissa syvemmälle tasolle, joka mahdollistaa myös sen, että puhutaan asioiden lisäksi myös siitä, miltä ne tuntuvat. Transformaatio eli pysyvä muutos mahdollistuu silloin, kun puhutaan myös tunteista. Hyvät tunnetaidot auttavat havaitsemaan ja ymmärtämään omia sekä muiden tunteita. Yhteistyö sujuu tällöin paremmin, kun on kyky ymmärtää toisten tunteita ja näkökulmia sekä ottaa ne huomioon käytännössä. Tämän metataidon ansiosta ajattelu, tunne ja tahto ovat linjassa, tunneäly merkitsee siis myös persoonallisuuden eheyttä.

Minkälaisia hyötyjä tiimi-coachingista voi odottaa?

  • Tiimin jäsenten itsetuntemus kasvaa.
  • Vuorovaikutus tiimissä paranee.
  • Sitoutuminen ja hyvinvointi lisääntyy.
  • Tiimi tekee parempia päätöksiä.
  • Aikaansaaminen ja innovatiivisuus lisääntyvät

Huipputason yhteistyö nostaa tiimin ÄO:ta, koska jokaisen jäsenen parhaat taidot ja lahjakkuus pääsevät esiin.

Tiimi-coachaukseen on mahdollista yhdistää tarpeen mukaan myös yksilöcoachausta.

Räätälöin aina valmennukset vastaamaan tiimisi tarpeita ja kasvutavoitteita.

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!