Tiimivalmennus

Tarjoan tiimeille räätälöityjä valmennuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on lisätä tiimin jäsenten itsetuntemusta, ymmärrystä omista ja tiimin jäsenten vahvuuksista sekä vahvistaa luottamusta ja psykologisen turvallisuuden tunnetta tiimissä. Työpajojen yhtenä tavoitteena on pohtia käytännönläheisesti ja ratkaisukeskeisesti niitä
toimintatapoja, jotka edesauttavat jokaisen tiimin jäsenen parhaan osaamisen ja potentiaalin esilletuloa ja hyödyntämistä tiimin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vahvistamme myös tunnetaitoja, jotka auttavat havaitsemaan ja ymmärtämään omia sekä muiden tunteita. Kehittyneet tunnetaidot eli tunneäly parantaa vuorovaikutusta tiimissä. Työpajoissa syntyneet oivallukset ja ideat viedään tiimin arkeen kokeiluun ja niiden pohjalta tehdään tiimin kukoistussuunnitelma.

Valmennuksen onnistumisen ja vaikuttavuuteen mittarina toimii ensi sijaisesti se, mikä muuttuu toimintatavoissa valmennuksen jälkeen. Valmennukset ovat käytännönläheisiä ja työpajoissa syntyneet oivallukset integroidaan heti osaksi tiimin arkea.

Räätälöin aina valmennukset vastaamaan tiimisi tarpeita ja kasvutavoitteita! Ota yhteyttä minuun, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!