Tunneälykäs johtaminen

Kenelle?

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu työelämässä. Jokainen työyhteisön jäsen rakentaa toiminnallaan vuorovaikutuskulttuuria ja tunneilmapiiriä mutta esihenkilö ja johtaja roolissa tämä korostuu. Tunteet vaikuttavat organisaation toimintaan strategisella tasolla, tunneälykäs johtaminen mm. lisää sitoutumista, luottamusta tiimissä, resilienssiä sekä parantaa asiakaskokemusta ja organisaation tulosta.

Valmennuksen hyödyt ja vaikuttavuus

Valmennuksen tavoitteena on lisätä osallistujien itsetuntemusta ja antaa perusymmärrys tunneälyn merkityksestä johtamisessa sekä valmiudet, kehittää omia tunnetaitoja uusimpien tutkimusmenetelmien pohjalta. Tunneäly on joukko taitoja, jotka auttavat meitä paremmin havaitsemaan, ymmärtämään ja hallitsemaan tunteita itsessämme ja muissa. Omien tunteiden ymmärtäminen ja hallinta luovat edellytykset älykkäälle päätöksenteolle, hyvälle vuorovaikutukselle eli osaamme toimia paremmin erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Positiiviset tunteet mm. auttavat meitä ajattelemaan avoimemmin, luovemmin ja laajemmin.

Valmennus suositellaan aloitettavaksi henkilökohtaisella Genoksen johtajuuden 360
arvioinnilla, joka antaa käytännönläheistä tietoa omista toimintatavoista. Arviointi auttaa sinua näkemään oman vuorovaikutustapasi vahvuudet ja kehityskohteet sekä saat työkaluja tunneälykkäämpään toimintaan.

Räätälöin aina valmennukset vastaamaan organisaatiosi tarpeita ja kasvutavoitteita! Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!