Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

  Nimi: Coco Coaching & Consulting Oy
  Y-tunnus: 3148453-8
  Osoite: Harjannetie 17 A 2
  Postinumero: 00710
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 041 544 7771
  Sähköpostiosoite: terhi@cocoach.fi

 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

  Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekisteriasioista vastaava henkilö Terhi Nummenpää osoitteessa: terhi@cocoach.fi

  Yritys: Coco Coaching & Consulting Oy
  Nimi: Terhi Nummenpää
  Osoite: Harjannetie 17 A 2
  Postinumero: 00710
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 041 544 7771
  Sähköpostiosoite: terhi@cocoach.fi

 3. Tietosuojavastaava

  Yritys: Coco Coaching & Consulting Oy
  Nimi: Terhi Nummenpää
  Osoite: Harjannetie 17 A 2
  Postinumero: 00710
  Postitoimipaikka: HELSINKI
  Puhelinnumero: 041 544 7771
  Sähköpostiosoite: terhi@cocoach.fi

 4. Rekisterin käyttötarkoitus

  Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
  Yhteydenottoon asiakkaaseen ja palveluiden tarjoamiseen. Asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

  Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 6. Rekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero (mikäli sellainen on ilmoitettu)
  • yrityksen nimi (asiakkaan ollessa yritys)
  • tiedot ostetuista palveluista
 7. Tietojen säilytysaika

  Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 8. Säännönmukaiset tietolähteet

  Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

 9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

 10. Evästeiden (cookies) käyttö

  Emme käytä evästeitä sivuillamme.

 11. Rekisterin suojaus

  Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
  Tietojen käyttöoikeus on vain yllämainitulla rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä.

 12. Automaattinen päätöksenteko

  Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 13. Rekisteröidyn oikeudet

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.
  Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.
  Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
  Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.