HR-konsultointi ja mentorointi

HR-konsultointi ja/tai mentorointi sopiii hyvin esim. kasvu- ja startup-yrityksille. Autan teitä välttämään tyypilliset sudenkuopat, joita nopea kasvu voi aiheuttaa. Panostamalla organisaatiokulttuuriin sekä toiminnan selkeyteen, varmistetaan tukeva kasvualusta yritykselle sekä hyvä työpaikka henkilöstölle. Joustavien HR-prosessien suunnittelun ohella tulee määritellä haluttu organisaatiokulttuuri, koska se pitkälti luo pohjan kaikelle muulle tekemiselle mm. rekrytoinnille ja hyvälle johtamiselle.

Hyvä työpaikka ja positiivinen työntekijäkokemus rakennetaan tavoitteellisesti tiedostaen yhteinen arvopohja, visio, tavoitteet ja toimintatavat, joihin koko organisaatio sitoutuu. Filosofiani mukaan HR on kasvun mahdollistaja, liiketoiminnan sekä ihmisten. Näin ollen HR-prosessien pitää olla rakennettu niin, että ne palvelevat ensisijaisesti ihmisiä ja liiketoimintaa. Organisaation kasvaessa pitää huomioida mm. lakisääteiset suunnitelmat sekä luoda toimiva perehdytyssuunnitelma, jonka avulla varmistetaan työntekijän onnistuminen uudessa tehtävässä sekä sitoutuminen organisaatioon sekä sen arvoihin ja tavoitteisiin. Hyvällä ja suunnitelmallisella perehdytyksellä on pitkäkantoiset vaikutukset ja parhaimmillaan se on osa menestyksekästä henkilöstöjohtamista, jolla varmistetaan strategian toteutuminen.

Jokainen organisaatio on erilainen ja siksi räätälöin palveluni niin, että ne sopivat juuri teidän tilanteeseen ja tavoitteisiin. Ota yhteyttä minuun, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!

Osaamisalueisiini kuuluu mm.

  • Rekrytointi
  • Perehdyttäminen
  • Organisaatiokulttuuri
  • Työntekijäymmärrys
  • Työntekijäkokemus
  • Työnanatajamielikuva
  • Sitouttaminen ja palkitseminen
  • Työhyvinvointi
  • Työkykyjohtaminen
  • Esihenkilöiden tukeminen mentoroinnin ja business coachingin muodossa

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!