Business Coaching

Mikä on seuraava askeleesi? Oli sitten kysymys omien vahvuuksien löytämisestä, henkilökohtaisesta kasvusta, muutostilanteista tai uuden tehtävän haltuunotosta, niin autan sinua eteenpäin!

Business coaching on tavoitteellista ja yksilöllistä kasvua edistävää valmennusta. Coaching kehittää coachattavan tietoisuutta, tapoja ajatella ja toimia vuorovaikutustilanteissa. Autan sinua kehittymään ja löytämään omat henkilökohtaiset vahvuudet niin, että ne edesauttavat työssä onnistumista ja menestymistä. Coaching laajentaa ajattelua, lisää itsetuntemusta, voimauttaa sekä auttaa coachattavaa löytämään uusia näkökulmia ja ratkaisuja käsiteltävään aiheeseen. Se antaa valmiuksia parempaan itsensä johtamiseen, kasvun ja lisääntyneen itsetietoisuuden kautta. Coachingin avulla yhteisissä kehittämisprosesseissa luodut oivallukset alkavat elää arjessa ja konkreettisissa tilanteissa työssä ja vapaa-aikana.

Coachattava määrittelee tavoitteet coaching-prosessille. Valmennettavan ja organisaation tavoitteiden yhteneväisyys varmistetaan prosessin alussa ja lopussa keskustelulla, jossa ovat mukana coach eli valmentaja, valmennettava sekä hänen esihenkilönsä.

Jokainen coaching-prosessi on erilainen mutta tavallisimmin valmennus kestää 5–6 kk:tta ja tapaamisia on 2-3 viikon välein. Kasvu ja muutos tapahtuu yleensä tapaamisten välissä.

project image

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!