16 maaliskuuta 2021 - Terhi Nummenpää

Tunneälykäs etäjohtaminen lisää työn iloa sekä tulosta

blog-feature-image

Oletko huomannut etätyön jatkuessa, että vuorovaikutus tiimissäsi on muuttunut? Suunnittelupalaverit saattavat sujua hyvin mutta vapaamuotoisempi keskustelu on vähäisempää ja kaikilla on kiire siirtyä seuraavaan palaveriin. Spontaaneja käytäväkeskusteluja on vaikeampi luoda teknologian välityksellä ja siksi vuorovaikutukseen täytyy kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tunneälystä tai tunnetaidoista puhutaan paljon vuorovaikutustaitojen kehittämisen yhteydessä. Kehittämisen ytimessä on tietoisuus omista tunteista. On ymmärrettävä, mitä tunteita eri tilanteet synnyttävät itsessä ja millaisena käytöksenä tunteet näkyvät vuorovaikutustilanteessa. Vuorovaikutuksen kehittäminen vaatii omien tunteiden hyväksyntää, ymmärrystä ja tunteista syntyvän käytöksen hallintaa. Jokainen työyhteisön jäsen rakentaa toiminnallaan vuorovaikutuskulttuuria ja tunneilmapiiriä, mutta johtajalla on tässä erityisen suuri rooli. Tunteet vaikuttavat organisaation toimintaan strategisella tasolla.

Omien tunteiden ymmärtäminen parantaa vuorovaikutusta

Etäjohtamisessa tunnetaidot ja sosiaalinen älykkyys korostuvat entisestään, kun kommunikointi tapahtuu kuvan ja äänen välityksellä, emmekä ole fyysisesti läsnä. Tällöin voimme helposti tehdä vääriä tulkintoja, jotka perustuvat äänensävyyn tai huolimattomiin sanavalintoihin. Aivotutkija Minna Huotilaisen mukaan olisi tärkeää, että jokainen meistä, erityisesti esihenkilöasemassa olevat, opettelisivat kertomaan tunteistaan ja ajatuksistaan suullisesti. Tilanteesta nousevien tunteiden nimeäminen ja tunnistaminen on tärkeää. Kun on selvillä omista tunteistaan, helpottaa se toisten tunteiden ja reaktioiden ymmärtämistä. 

Hyvillä kysymyksillä saa lisätietoa ja voi tarvittaessa johdattaa keskustelua rakentavampaan suuntaan. Hyviä kysymyksiä ovat avoimet niin sanotut M-kysymykset. Mikä sai sinut ajattelemaan noin? Mitä toivoisit minulta tässä tilanteessa, tai miten voisimme edetä tässä asiassa?

Psykologian tohtorin ja tunneälytutkijan Daniel Golemanin mukaan tunneäly on metakyky, joka säätelee muiden kykyjen toteutumista. Tunneälyinen ihminen ymmärtää toisten tunteita ja näkökulmia, ja ottaa ne huomioon käytännössä. Tunneäly merkitsee persoonallisuuden eheyttä: ajattelu, tunne ja tahto kulkevat käsi kädessä.

Tunnetaitoja voi harjoitella

Tunneälyn kehittämisessä on tärkeää oppia tunnesanastoa. Tätä varten on olemassa erilaisia tunnelistoja ja kortteja, jotka auttavat laajentamaan tunnerekisteriä. Olenko nyt vihainen, pettynyt vai häpeissäni jostakin? Vai onko tunteessa hämmennystä tai jopa surua? Tutkimukset osoittavat, että kielteisten tunteiden nimeäminen lieventää tunnetta ja rauhoittaa aivojen tunnealueita.

Tietoisen läsnäolon harjoittaminen ja hengitysharjoitukset lisäävät herkkyyttä aistia tunteita eri kehon osissa. Kirjoittaminen on tehokas tunteiden käsittelyn keino ja sen avulla voi jäsentää ajatuksia ja lisätä itsetuntemustaan. 

Miten teidän timissä kehitetään tunne- ja vuorovaikutustaitoja?

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!