26 toukokuuta 2021 - Terhi Nummenpää

Miten voit vaikuttaa mielesi avulla tulevaisuuteen?

blog-feature-image

Tutustuin positiivisen psykologian opintojeni kautta erilaisiin harjoitteisiin eli interventioihin, joita kaikkia on tutkittu tieteellisesti. Omassa lopputyössäni käytin muun muassa Laura Kingin kehittämää Paras mahdollinen tulevaisuus -interventiota. Se on alkuperäiseltä nimeltään Best Possible Self (BPS) -interventio ja siinä kirjoitetaan neljänä päivänä peräkkäin 20 minuuttia vapaata kirjoitusta. Tavoitteena on kuvata omaa elämää silloin, kun kaikki on mennyt parhaalla mahdollisella tavalla.

“Think about your life in the future. Imagine that everything has gone as well as it possibly could. You have worked hard and succeeded at accomplishing all of your life goals. Think of this as the realization of all of your life dreams.”

Interventio perustuu mielikuvaharjoitukseen, jossa visualisoidaan itselle paras mahdollinen tulevaisuus elämän eri osa-alueilla. Harjoitteen tarkoituksena on perehtyä omiin tärkeimpiin, syvimpiin tavoitteisiin ja luoda mielikuva niiden toteutumisesta.

Kirjoittaminen yleisesti auttaa jäsentämään ajatteluamme, laittaa erilaiset tunteet ja ajatukset strukturoituun muotoon ja selventää sitä, mitä todella haluamme. Kirjoittamisen kautta erilaiset haaveet muuttuvat tavoitteiksi ja pystymme helpommin analysoimaan, ovatko ne todella arvojemme mukaisia ja tavoittelemisen arvoisia.
Tutkimuksien mukaan (mm. Lyubomirsky, 2007) kirjoitusprosessin aikana itsetuntemuksemme kasvaa ja tämä auttaa meitä ymmärtämään omia prioriteettejä, tunteita ja motiiveja paremmin. Kirjoittamisen kautta meille jäsentyy suurempi kuva elämästämme ja siitä, mihin suuntaan olemme menossa ja miksi. Tämä ymmärrys lisää kontrollin tunnetta, voimaantumista. On tärkeää tuntea, että pystyy vaikuttamaan elämänsä suuntaan ja voittamaan eteentulevia esteitä, joita voi olla tavoitteiden edellä.

King kehitti BPS -intervention hyödyntäen perinteisen psykologian interventiota, jossa alun perin kirjoitettiin koetusta traumasta. BPS-interventiossa on alkuperäistä interventiota enemmän terveyshyötyjä, osallistujien fyysiset vaivat vähenivät kuukausiksi harjoituksen jälkeen sekä onnellisuuden ja optimismin tunteet lisääntyivät. Lisäksi osallistujien itsetuntemus ja -säätely paranivat harjoituksen myötä.

Tutkimustulokset puoltavat siitä, että omien tavoitteiden visualisointi, lisää niiden aktiivista toteuttamista.

Näin voit itse tehdä harjoituksen:

  • Varaa itsellesi rauhallinen tila, hyvä kynä sekä riittävästi kirjoituspaperia.
  • Ajasta kello hälyttämään, kun 20 minuuttia on kulunut.
  • Kirjoita neljänä päivänä peräkkäin 20 minuuttia elämästäni silloin, kun kaikki on mennyt parhaalla mahdollisella tavalla. Voit kirjoittaa vapaasti ilman mitään sensuuria.
  • Voit itse päättää, kuinka pitkälle tulevaisuuteen visualisoit elämääsi, aikajänne voi olla esimerkiksi 5-10 vuotta.

Vinkki! Voit tehdä kirjeen itsellesi ja lukea sen vuoden tai viiden vuoden päästä osoitteessa www.futureme.org

Lähteitä:

King, L. A (2001) The health benefits of writing about life goals. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 798-807.

Lyubomirsky, Sonja (2007) The How of Happiness. A Scientific Approach to Getting the Life you want. The Penguin Press. New York.

Ota yhteyttä, niin sovitaan ilmainen sparrauspuhelu!